Loading

Kestävä kehitys

Otamme Metroprintissä huomioon kestävän ja vastuullisen lähestymistavan liiketoiminnassa ympäristön, sosiaalisen ja johtamisen näkökulmasta.
 
Kestävä ja ympäristöystävällinen ajattelutapa
Toimintamme ja sen suunnittelu perustuu päivittäin ympäristöä säästävään ajattelutapaan ja tavoitteeseen pitää ekologinen jalanjälkemme mahdollisimman pienenä. Hyödynnämme erilaisia ​​resurssejamahdollisimman paljon, täydennämme yhteistyössä toimittajien kanssa jatkuvasti materiaalivalikoimaamme entistä ympäristöystävällisempään suuntaan, vähennämme turhaa tuotantojätettä ja olemme siirtyneet kohti paperitonta tuotantoa digitalisaation ja IT-ratkaisujen kautta. Noudatamme nykyaikaista hyvää hallintotapaa ja kiinnitämme suurta huomiota työntekijöidemme hyvinvointiin ja terveyteen.
 
Materiaalien kierrätys
Suurin osa PVC-rullamateriaalijätteestämme ja jäljelle jäävistä pahvirullista jatkokäytetään pakkausosastollamme. Tekstiilimateriaalijäämien ja jätetuotteiden kierrätyksessä yhteistyökumppanimme on MTÜ Töötoad, joka valmistaa luovuttamistamme materiaaleista ostoskasseja. Pienemmät levymateriaalijäämät löytävät tiensä teollisuusyritysten kierrätystä edistävälle ja välittävälle alustalle www.materialivoog.ee.
Ympäristön kestävyys pakkaamisessa
Suosimme tuotteidemme pakkaamisessa aina ensin kierrätysvaihtoehtoa – käytämme meille jo raaka-aineen kanssa toimitettuja laatikoita – ja sen jälkeen uusien, mutta ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien käyttöä: valmistamme laatikot makulatuurista valmistetusta aaltopahvista. Kierrätyksen edistämiseksi olemme sopineet asiakkaidemme kanssa, ettemme hinnoittele tuotantojätteisiin pakkaamista.
Taloudellinen sähkön käyttö
Olemme investoineet tuotantotilojen valaistuksen uusimiseen ja vaihtaneet vanhat energiaa kuluttavat lamput nykyaikaisiin, vähän virtaa kuluttaviin lamppuihin. Käytämme päivittäin vain niitä laitteita, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tilausten toteuttamiseksi. Investoimme sähköanalysaattoreiden asennukseen saadaksemme paremman käsityksen kulutuksesta ja mahdollisista kestävistä ratkaisuista.
Jätehuolto ja vanhojen laitteiden hävittäminen
Jätteet, joita ei voida kierrättää, lajitellaan tuotannossamme, ja jätteenkäsittelijät hävittävät ne jätetyypin mukaan. Luovutamme vanhentuneet ja myyntikelvottomat painolaitteet aina vakuuttuneena siitä, että ne käsitellään ja puretaan niin, että pienetkin osat päätyvät kierrätykseen.
Työterveys ja -turvallisuus
Panostamme työntekijöidemme terveyteen: työntekijöiden fyysinen ja henkinen terveys vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin sekä työskentelytahtoon ja sitä kautta yrityksen tuloksellisuuteen. Tarjoamme työntekijöille säännöllisiä terveystarkastuksia ja kuuntelemme palautteena saatuja vinkkejä työympäristön parantamiseksi. Kiinnitämme paljon huomiota työturvallisuuteen ja teemme yrityksenä kaikkemme varmistaaksemme sen parhaalla mahdollisella tavalla.
Työn ja perhe-elämän tasapaino
Kiinnitämme huomiota työntekijöiden haluun säilyttää tasapaino työn ja perhe-elämän välillä. Luomme organisaatiokulttuurin, joka ottaa huomioon työntekijöiden tarpeet, ja tiedämme, että tyytyväiset työntekijät ovat tehokkaampia ja motivoituneempia.
Tasavertaiset mahdollisuudet
Olemme kehittäneet avoimen palkkajärjestelmän, jonka tavoitteena on motivoida kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti tuloksellisuuteen ja henkilökohtaiseen kehitykseen reilulla ja selkeällä palkkauksella.
Hyvä hallintotapa
Toimintamme perustuu nykyaikaiseen hyvään hallintotapaan, johon kuuluu oikea yritysetiikka ja laillinen käyttäytyminen, selkeä tavoitteiden asettaminen ja riskienhallinta sekä avoimuus päätöksenteossa.
 
Olemme asettaneet vuoden 2024 tavoitteeksi siirtymisen ympäristöystävällisiin pakkaustarvikkeisiin.